Cookie Icon
Ta strona wykorzystuje ciasteczka celem zapewnienia prawidłowego jej działania

Miasto to dom, który jest stale w budowie

Przewiń w dół

Wrocław jest wspólną sprawą i zadaniem jego odpowiedzialnych mieszkańców jest wspólnotowe budowanie miasta.

Ideą przyświecającą członkom założycielom stowarzyszenia jest upowszechnienie myślenia obywatelsko-społecznego . Zauważamy ogromną potrzebę wzmacniania roli małych wspólnot w decydowaniu o kwestiach rozwoju społeczności osiedlowej, jako istotnego elementu w procesie integracji środowiska lokalnego - brania przez nie części odpowiedzialności za tworzenie jakości życia.

Ważnym kontekstem w tak ukierunkowanych działaniach jest stworzenie nowego ładu osiedlowego poprzez czytelny podział kompetencji i odpowiedzialności za sprawy społeczności lokalnej. Kluczowe jest z jednej strony wzmocnienie Rad Osiedli, sektora Organizacji Pozarządowych działających lokalnie, pobudzenie aktywności, ale także rozdzielenie sfer kompetencji pomiędzy to co jest osiedlowe i to co jest miejskie.

 • Co proponujemy?

  Wszystkie te kwestie prowadzą w kierunku stworzenia nowej jakości przestrzeni osiedlowych – jako projektu spójnego i kompetentnego - w miejsce obecnych rozwiązań o strukturach rozproszonych, na małą skalę i o nieznaczących wpływach na globalny kształt Miasta.

  Nowa jakość osiedlowa to szereg działań sprowadzających się do głównego celu: tworzenia sprawnych struktur społeczno-przestrzennych. To przede wszystkim scalanie aktywnych jednostek działających na poziomie sublokalnym oraz takie ich połączenie, by skutecznie oddziaływały zarówno na struktury przestrzenne poziomu mikro i makro – wewnątrz osiedli i w sąsiedzkich sojuszach, jak też na społeczności lokalne, zarówno osiedlowe, jak i ponadosiedlowe, czyli miejsko-globalne).

  Zmierzamy do budowania osiedli kompetentnych w wymiarze społeczno-organizacyjnym.

Zapoczątkowany przez Miasto proces zmian będziemy wzmacniać proponując takie nowe wartości i działania, które znacząco podniosą i wzmocnią rolę Osiedli. Uznajemy na priorytetowe:
 • business

  Współpraca i współdziałanie instytucji i organizacji lokalnych

 • handyman

  Wymiana doświadczeń i inspirowanie do działania w przestrzeni miejskiej

 • assignment_turned_in

  Monitorowanie i opiniowanie działań jednostek prowadzonych przez Gminę (CAL, biblioteki, placówki oświaty, domy kultury)

 • payments

  Współudział samorządów osiedlowych w procesach wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań osiedlowych

 • foundation

  Współudział samorządów osiedlowych w procesie organizacji przestrzeni publicznej

 • groups

  Budowanie partnerstwa samorządów osiedlowych z jednostkami Gminy

"Łatwo jest zrobić cegły, ale do zbudowania domu nie wystarczy rzucenie sterty cegieł w powietrze.

Bill Bryson, „Krótka historia geniuszy”

Miasto to dom, który jest stale w budowie. To nasza powinność, by z rozrzuconych cegieł powstała konstrukcja, z której korzystać będą pokolenia.

Zarząd Stowarzyszenia

 • Bartłomiej Tylkowski

  Wiceprezes Zarządu

 • Dobrosława Binkowska

  Prezes Zarządu

 • Barbara Choinka

  Skarbnik
Komisja Rewizyjna

 • Jakub Wolski

  Członek Komisji Rewizyjnej

 • Waldemar Babiszewski

  Członek Komisji Rewizyjnej

 • Anna Łacinnik

  Członkini Komisji Rewizyjnej • Marta Molęda

  Członkini Komisji Rewizyjnej

 • Jacek Owczarek

  Członek Komisji Rewizyjnej

Kontakt

 • Zapytania ogólne

  biuro@osiedladlawroclawia.pl

  Współpraca

  d.binkowska@osiedladlawroclawia.pl

  b.tylkowski@osiedladlawroclawia.pl

  Social media